سوله خرپایی چیست؟|تفاوت سوله سبک خرپایی و تیرورقی|قیمت سوله ارزان

سوله سبک چیست؟

سوله خرپایی 

ساخت سوله در ایران از حدود ۷ دهه قبل شروع و تا امروز این روند ساخت سوله صعودی بوده است. یکی از عوامل این مهم صرفه جویی مدت زمان ساخت سازه و قیمت مناسب ساخت سوله خرپایی میباشد.

به همین دلیل با توجه به پیشرفت های چشمگیر این صنعت در دنیا، ملاک در ساخت اینگونه سازها ، مقاومت بالا در برابر تنش های فیزیکی و مبحث سبک سازی با حفظ مقاومت سازه کاهش قیمت سوله سبک ارجعیت دارد.

سوله خرپایی را میتوان نمونه یک سوله سبک در این بین نّتیام برد، زیرا هم از لحاظ وزن سازه، مدت زمان ساخت و بهره برداری سازه، قابلیت نصب انواع جرثقیل های دیواری و سقفی، داشتن امکان جا به جایی و هم مقرون به صرفه بودن بسیار کارآمد بوده و دست ما را بسیار بازتر می‌کند.

به عنوان مثال برا یساخت سوله سبک خرپایی در مازندران بیشت راز شهرهای کویری باید فولاد به کار برد.

با توجه به اینکه مهمترین ویژگی سوله های خرپایی عدم محدودیت در ساخت دهانه های بزرگ میباشد، میتوان به اهمیت استراتژیک طراحی این سازه محبوب پی برد.

سازه خرپاها مفید ترین و رایج ترین سازه ساختمانی هستند که در انواع ساختمانها و ماشینها بکار می روند . ساختمانهای سوله خرپایی ، در مقابل نیروهای وارد آمده مقاومت ایستایی بالایی دارند. در صورت فلزی بودن میله سوله خرپایی، اتصال عضو های سازه بوسیله جوش یا پرچ صورت می گیرد وچنانچه خرپای چوبی باشد ، اتصالات آن به وسیله میخ وپیچ انجام می گیرد . خرپا را برای پوشاندن سقف ها ، بویژه سقف های سنگین یا سقف های با دهانه های زیاد ونیز پل ها به کار می برند . در بعضی از ماشین های سنگین ، مثل جرثتقیل ها ، نیز از خرپا استفاده می شود .خرپاها ضمن داشتن مقاومت زیاد ، از نظر وزن سبک هستند .

 سازه سوله خرپا:

 • خرپا ساده simple truss: با اتصال سه عضو در دو گره به صورت مفصلی با یکدیگر یک مثلث تشکیل شده که به آن مثلث بنیادی خرپا گفته می شود. توسعه خرپا هر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می‌گیرد. اعضای جدید در گره (محل تقاطع دو یا چند عضو را گره می گویند) جدید به یکدیگر مفصل شده و انتهای دیگر آنها به گره‌های موجود مفصل می‌گردند. خرپاهایی که بدین نحو ایجاد می گردند به خرپاهای ساده موسومند.
 • خرپای مرکب یا Compounded Trusses: خرپای مرکب خرپایی است که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده ایجاد می گردد.
 • خرپای پیچیده و مبهم: به خرپایی که شرایط خرپای ساده و مرکب را نداشته باشد خرپای مبهم گفته می شود.

انواع خرپاها از نظر شکل :

این تقسیم بندی در کتابهای تحلیل سازه آمده است که می توان به خرپاهای پرات ، هاو ، فینک ، قوسی ، دندانه ای برای سقف و خرپاهای پرات ، هاو ، وارن ، پارکر، بالتیمور ، k برای پل استفاده کرد .

 • خرپا تک تیرک یا شاه تیر ( King Post Truss)
 • خرپا پرات ( Pratt Truss)
 • خرپا دستک‌دار یا عصایی (Queen Post Truss)
 • خرپا هاو (Howe Truss)
 • خرپا چتری (Fan Truss)
 • خرپا سقف نور شمالی ( North Light Roof Truss)
 • خرپا چهارگوش (Quadrangular Truss)
 • خرپا با قوس‌های موازی (Parallel Chord Truss)
 • خرپا قیچی (Scissor Roof Truss)
 • خرپاپاشنه بلند (Raised Heel Roof Truss)

انواع خرپا استاندارد

پروفیل های رایج در خرپاسازی (سوله سبک):

درساخت سوله خرپایی میتوان از پروفیلهای فولادی مختلف استفاده کرد .

 • استفاده از پروفیل های L و در خرپاهای سبک تیرورقی به نحوی که وترهای بالایی و پایینی  و قطری از پروفیل  L استفاده می شود .
 • پروفیل های IPE یا IPB و L به طوری که وترهای بالایی وپایینی سوله سبک (خرپایی) از اعضای قائم IPE و IPBو قطریها از پروفیل ۲L پشت به پشت باشد.
 • استفاده از پروفیل های مثل  یا IPE و۲I.
 • در ساخت سازه خرپاهای بسیار سنگین از پروفیلهای IPB استفاده می کنند ، ولی وترهای بالایی وپایینی به صورت افقی است .
 • با استفاده از تکنیک نورد کردن پروفیلهای قوطی مربع ومربع مستطیل بسیار ساده شده است وهیچگونه اضافه قیمت ساخت برای این نوع پروفیلها در مقایسه با دیگر پروفیلها در خرپاسازی وجود ندارد .
 • پروفیلهای لوله ای شکل در خرپاسازی استفاده می شود . تنها مشکل در استفاده از این نوع پروفیلها بریدن وجفت وجور کردن قطعات به یکدیگر است . استفاده از این نوع پروفیل در صنعت جرثتقیل سازی اهمیت بسیار دارد .

طراحی و ساخت سوله خرپایی: 

مهمترین آیتم در ساخت سوله طراحی دقیق و مطابق با محاسبات فنی مباشد.فاکتورهای مهمی در مبحث طراحی فنی سوله دخیل هستند که بی دقتی در محاسبات عاملی برای افزایش هزینه ساخت و افزایش غیر منطقی وزن سازه میشود که این موضوع صرفه ی اقتصادی را زیر سوال می برد و در نهایت نتیجه معکوس داده وپایداری سازه را تهدید میکند.

سقف سوله خرپایی

انواع خرپاها از نظر روش ساخت

 • خرپای صفحه ایی : اگر تمام اعضای شبکه مثلثی تشکیل دهنده سوله خرپا در یک صفحه قرار داشته باشد خرپا صفحه ای می گویند.خرپاهای صفحه ایی بصورت گسترده در ساخت سازه پل ها سقف ها مورد استفاده قرار می گیرد
 • خرپای پل(مسطح) : شکل کلی خرپاهایی که در ساخت پل های خرپایی و شاه تیر به کار می روند شکل مستطیلی و یا ذوزنقه ایی بوده و دارای اعضای فوقانی و تحتانی موازی (پارالل) می باشد.
 • خرپای سقف (شیب دار): بیشتر قسمت هایی که در ساخت سقف ها به کار می روند به صورت شیب دار طراحی و اجرا می شوند.

برای طراحی فنی سوله سبک اطلاعات زیر مطلوب است :

 • محاسبات بار برف و نیروی باد روی سوله
 • ارتفاع جانبی دیواره سازه سوله
 • محاسبه شیب سقف و محاسبه ی ارتفاع تاج سوله
 • محاسبه فنی طول دهانه ی عرضی سوله سبک
 • طول دهانه های طولی و تعداد قاب های طولی در نظر گرفته شده سوله
 • مشخص نمودن وجود جرثقیل سقفی مورد نیاز در سوله سبک
 • تعیین نوع پوشش سقف سوله سبک

اتصالات در خرپاها (سوله سبک) :

اعضای خرپاها به وسیله جوش ، پیچ ومهره یا پرچ به یکدیگر متصل می شوند . اتصال اعضاء گاهی به طور مستقیم وگاهی به وسیله ورقی موسوم به (( ورق اتصال)) صورت می گیرد . بنابراین ، در عمل نه تنها حالت اتصال مفصلی در انتهای اعضا وجود ندارد ، بلکه پیوند آنها به یکدیگر و به ورق اتصال از گیرداری قابل ملاحظه ای نیز برخوردار است . توجه به نکاتی خاص موجب می شود که فرض اتصال مفصلی ونیروی محوری خالص در اعضای خرپاها واقعیت بیشتری پیداکند . از مهمترین ملاحظات در این مورد آن است که در طرح سوله های خرپایی سعی شود تا امتداد محور میله ها از نقطه مشترکی بگذرد همچنین اعمال نیروهای خارجی به محل گره ها از شرایط دیگر این فرض می باشد .

ورقه های فولادی اتصالی درسوله خرپایی :

ورق اتصال در خرپا با توجه به فرم اعضای آن به دست می آید . یکی از مسائلی که گاهی در اتصالات سوله های خرپایی پیش می آید ، خمش ورق اتصال است . خمش ورق اتصال در بعضی موارد موجب تغییر فرم وکج شدن خرپا واحتمالا” خرابی آن می شود . بسیاری از خرابیهای ساختمانهای خرپایی به علت اتصال ضعیف ( جوش یا پیچ وپرچ) وخمش ورق اتصال اتفاق افتاده است . گسیختگی جوش ، پارگی ورق وبرش پیچ وپرچها را نیز باید از ضایعات اتصالات ضعیف خرپاها به شمار آورد.

0/5 (0 نظر)

5 thoughts on “سوله خرپایی چیست؟|تفاوت سوله سبک خرپایی و تیرورقی|قیمت سوله ارزان

 • ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ at ۱۱:۴۸ ق.ظ
  Permalink

  در خصوص هزینه ها و روند ساخت سوله هم توضیح دهید.

  Reply
  • ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ at ۱:۲۱ ب.ظ
   Permalink

   با سلام
   دوست عزیز به اطلاع شما میرسانم در خصوص هزینه ساخت سوله باید مطلع باشید که هزینه احداث سوله به پارامترهای مختلفی از قبیل نوع سوله، متراژ سوله ،نوع پوشش سقف سوله ، دهانه سوله، محل احداث سوله و غیره بستگی دارد لذا در خصوص این موضوع شما را به مقاله قیمت سوله در قسمت اخبار شرکت ارجاع میدهم.
   قیمت ساخت سوله در سال ۹۹
   همچنین روند ساخت سوله با توجه به نوع سوله درخواستی کارفرما به شرح ذیل میباشد:
   ۱-مرحله اخذ مجوز ساخت سوله
   ۲-انتخاب نوع سوله سازی
   ۳-خاک برداری و اجرای فونداسیون
   ۴-مراحل ساخت سازه در کارخانه مطابق با نقشه محاسباتی
   ۵-مراحل نصب و مونتاژ سازه در محل پروژه
   ۶- مرحله نصب و انجام دیوار و پوشش سقف سوله
   ۷-بهره برداری پس از مراحل ساخت سوله
   برای درک بهتر این موضوع و اطلاع از جزئییات بیشتر در این خصوص به مقاله ساخت سوله مراجعه نمایید.
   ساخت سوله
   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین قیمت های سوله سازی با مدیریت واحد بازرگانی و فروش به شماره ۰۹۱۲۸۸۲۱۸۰۰ تماس حاصل فرمایید.
   با تشکر از حضور شما.

   Reply
 • Pingback:سوله | Foladkaran-ralco

 • Pingback:سوله سبک ارزان|قیمت ساخت هرمترمربع سوله سبک | Foladkaran-ralco

 • Pingback:قیمت ساخت هر متر مربع سوله در سال 99 | Foladkaran-ralco

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگوی سوالات شما هستیم
ارسال از طریق واتس‌اپ
شرکت فولادکاران رستمی