ساخت سوله تیر ورقی دست دوم

سوله سازی

برای اینکه بتوانیم سوله خوبی را بسازیم باید مواردی را در نظر بگیریم که در اینجا به آنها می پردازیم. تخصص و دقت از جمله مهارت هایی است که باید برای ساخت هر سوله در نظر بگیریم و به آن توجه کنیم.متریال خوب و با کیفیت که از رنگ،پیچ و مهره ،ورق و پروفیل می باشد یکی از بهترین عاملی است که در ساخت سوله باید در نظر گرفته شود.