پروژه های فولادکاران (رالکو)

پروژه های سوله سازی رستمی

 

بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت فولادکاران (رالکو) :
۱-پروژه سوله جناب آقای شعبانی – منطقه ویژه سلفچگان – ۳۰۰ تن ۹۸-۹۹
۲-پروژه سوله دو طبقه –کف ریزی – جرثقیل شرکت کیمیا پلیمر عماد – شکوهیه – ۵۰۰ تن – ۹۸-۹۹
۳-پروژه شرکت سروش دیزل مبنا – منطقه ویژه سلفچگان – ۳۵۰ تن – ۹۹
۴-پروژه ساختمان های مسکونی سنقر کرمانشاه – ۸۰۰ تن – ۹۸-۹۹
۵-پروژه سوله آقای فضل الهی – شهرک صنعتی مامونیه – ۱۰۰ تن – ۹۹
۶-پروژه سوله آقای رسولی – شهرک قنوات – ۴۰ تن – ۹۸
۷- ساخت سوله و مخازن شرکت آریاشیمی در منطقه ویژه اقتصادی – TON500 سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ .
۸- اجرای فونداسیون سوله به متراژ۲۰۰۰مترمربع و فونداسیون مخازن ( بصورت مت و اجرای پدستال ) به متراژ ۲۵۰۰مترمربع .
۹- ساخت سوله در شهرک صنعتی منطقه ویژه سلفچگان – شرکت کیمیاگستر TON200 سال ۱۳۹۷ .
۱۰- ساخت و نصب سوله و استراکچر و مخازن شرکت ساینا در شهرک صنعتی سلفچگان بالغ بر TON600 سازه سال ۱۳۹۷ .
۱۱- اجرای اسکلت بتنی به متراژ۴۵۰ متر مربع و فونداسیون سوله به متراژ۱۵۰۰ مترمربع و فونداسیون مخازن به صورت مت و پدستال به متراژ ۱۰۰۰متر مربع .
۱۲- ساخت و نصب استراکچر خوراک میگو جناب آقای خدری – بوشهر – شهرک صنعتی دیلم TON200 ، سال ۱۳۹۷ .
۱۳- اجرای فونداسیون برج صنعتی خوراک میگو به متراژ ۵۰۰ مترمربع .
۱۴- ساخت و نصب استراکچر خوراک میگو جناب آقای حاتمی – میناب – شهرک صنعتی تیرور TON200،
استراکچر فوق حرفه ای سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .
۱۵- اجرای فونداسیون برج صنعتی به متراژ۵۰۰مترمربع و فونداسیون سوله به متراژ۳۰۰۰متر مربع و سوله به متراژ۲۴۰۰مترمربع
۱۶- ساخت و نصب سوله خط تولید خوراک میگو جناب آقای حاتمی– میناب – شهرک صنعتی تیرور ۳۰۰۰ مترمربع ، سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .
۱۷- اجرای فونداسیون سوله به متراژ۳۰۰۰مترمربع
۱۸- ساخت و نصب سوله تولید شرکت دیرگداز اراک / جناب آقای گودرزی /۷۰۰۰متر مربع، سال ۱۳۶-۱۳۹۷٫
۱۹- اجرای فونداسیون سوله به متراژ ۷۰۰۰متر مربع
۲۰- ساخت استراکچر خط کشتارگاه آقای لطیفی / بستک استان هرمزگان / ۲۰۰۰متر مربع ، سال ۱۳۹۶ .
۲۱- اجرای فونداسیون سوله به متراژ ۷۰۰۰متر مربع
۲۲- ساخت و نصب سوله کشتارگاه آقای لطیفی / بستک استان هرمزگان / ۷۰۰۰متر مربع ، سال ۱۳۹۶ .
۲۳- اجرای فونداسیون سوله کشتارگاه به متراژ۷۰۰۰مترمربع به همراه اجرای پدستال .
۲۴- ساخت و نصب سوله دهانه ۲۰ متر / مساحت ۱۲۰۰متر / استان مرکزی (کارفرما مهندس سعادتمند).
۲۵- ساخت و نصب سوله دهانه ۲۰ متر / مساحت ۱۰۰۰متر / استان مرکزی (کارفرما مهندس قهرمانی).
۲۶- ساخت و نصب جرثقیل ۴۰ تن دروازه (کارفرما شرکت سنگ بری هشت بهشت) .
۲۷- ساخت ونصب جرثقیل سقفی ۳۰ تن / دهانه ۲۰ متر .
۲۸- ساخت ونصب جرثقیل سقفی ۱۰ تن / دهانه ۲۰ متر .
۲۹- ساخت و نصب سوله به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع (کارفرما مهندس ملک حسینی ) سال ۱۳۹۵ .
۳۰- اجرای فونداسیون سوله به همراه پدستال به مساحت ۱۰۰۰متر مربع .
۳۱ – ساخت و نصب سوله / دهانه ۱۸ متر مساحت ۱۰۰۰مترمربع / استان مرکزی ( کار فرما شرکت ایرفیلتر).
۳۲- ساخت و نصب سوله / دهانه ۲۳ متر / قوسی / باکاربری استخر ( کارفرماشرکت پاینده ساز قم – پروژه سپاه ) .
۳۳- اجرای فونداسیون سوله به همراه پدستال آن به متراژ ۷۵۰ مترمربع .
۳۴- ساخت ونصب سوله به مساحت تقریبی ۱۰،۰۰۰مترمربع / صفادشت تهران (کارفرما شرکت دارو درمان) .
۳۵- اجرای فونداسیون سوله به متراژ۱۰،۰۰۰مترمربع .
۳۶- ساخت و نصب سوله / دهانه ۲۴ متر / مساحت ۱۲۰۰متر مربع / منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ( کارفرما شرکت دارو درمان ) .
۳۷- اجرای فونداسیون سوله به متراژ۱،۲۰۰مترمربع .
۳۸- ساخت و نصب اسکلت پیچ و مهره ای ۴ طبقه / تجاری مسکونی/ خیابان فردوسی تهران ( کارفرما شرکت سازه های فلزی مهر – به صورت پیمانکاری ) .
۳۹- ساخت ونصب سوله دهانه ۴۰ متر / مجتمع حمل ونقل / شهرستان میناب / ۳۲۰۰متر مربع ( کارفرما شرکت حمل ونقل هدف بار هرمزگان ) .
۴۰- اجرای فونداسیون به متراژ۳،۲۰۰ متر مربع و ساختمان اداری بتنی به متراژ ۱،۲۰۰ متر مربع
۴۱- ساخت و نصب سوله صنعتی / دهانه ۲۰ متر / ۱۲۰۰مترمربع / استان مرکزی (کارفرما شرکت گنچ آور) .
۴۲- ساخت و نصب سوله مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی خیرآباد / ۵۰۰۰مترمربع / استان مرکزی ( کارفرما شرکت ماه سنگ البرز) .
۴۳ – ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای / پنج طبقه ساختمانی / نواب تهران (کارفرما مهندس حمزه ای) .
۴۴- ساخت و نصب اسکلت فلزی جوشی/ ۷ طبقه مسکونی / استان مرکزی ( کارفرما جناب آقای مهندس میرزا خانی) .
۴۵- ساخت و نصب سوله طرح فانتزی / سالن ورزشی ۷۵۰ مترمربع / نصب در ساوه ( کارفرما شهرداری ساوه ) .
۴۶ – ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای / کتابخانه مرکزی سمنان / نصب در سمنان ( کارفرما شرکت مهندسی پارس آرمینه .
۴۷ – ساخت و نصب سوله دهانه ۴۵ متر / نصب در لار ( کارفرما شرکت پیمانکاری آزادمحلات) .
۴۸- ساخت ونصب سوله دهانه ۴۰متر / نصب در سمنان ( کارفرما شرکت کوبه سازه ) .
۴۹- ساخت ونصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای/ ۷ طبقه ساختمانی / نصب در تهران – مجیدیه ( کارفرما جناب آقای عباسی) .
۵۰ – ساخت و نصب سوله دهانه ۱۵متر / استان مرکزی (کارفرما شرکت آگروماشین ) .
۵۱- اسکلت فلزی تقویت فشار گاز / شهرستان دیلم ( کارفرما شرکت ایتوک صنعت ) .
۵۲- ساخت بخش هایی از برج های نمونه TLK 45، TLK15400KV پست شهریار (کارفرما شرکت فارس تکاب- برق منطقه ای شیراز) .
۵۳- ساخت بخش هایی از برج های نمونه T4 C60 ، T4C30KVپست شهریار( کارفرما شرکت یاسان) .
۵۴- ساخت بخش هایی از برج های انتقال نیرو LS 400 KV (کارفرما شرکت یاسان) .
۵۵- اجرای منازل سازمانی نیروی انتظامی از اسکلت بتنی به مساحت۱۶،۰۰۰مترمربع .
۵۶- اجرای اسکلت بتنی ساختمان حفاظت و اطلاعات استان قم به مساحت ۲،۲۰۰متر مربع .
۵۷- اجرای اسکلت بتنی ساختمان فاوا ستاد فرماندهی استان قم به متراژ ۱،۸۰۰متر مربع .
۵۸- اجرای اسکلت ساختمان ساختمان اصلی ستاد فرماندهی استان قم به متراژ ۶،۰۰۰ مترمربع
۵۹- اجرای اسکلت دال بتنی شبستان ضلع غربی مسجد مقدس جمکران به متراژ ۹،۰۰۰ متر مربع
۶۰- اجرای اسکلت بتنی سرویس های بهداشتی مسجد مقدس جمکران به متراژ ۶،۰۰۰ متر مربع
و بسیاری از پروژه های عمرانی کوچک و بزرگ دیگر در بخش ابنیه و سازه که توسط این شرکت اجراگردیده است .

همچنین می توانید برای استعلام قیمت ساخت سوله اینجا کلیک کنید.

0/5 (0 نظر)
پاسخگوی سوالات شما هستیم
ارسال از طریق واتس‌اپ
شرکت فولادکاران رستمی