پیام تبریک مهندس علی رستمی مدیر عامل شرکت فولادکاران رستمی به جهت عضویت حقوقی در انجمن سازه های فولادی ایران بدین شرح میباشد.

مهندس علی رستمی مدیر عامل شرکت صنایع آهن و فولادکاران رستمی (رالکو)  در پیامی عضویت حقوقی در انجمن سازه های فولادی ایران را به تمامی دست اندرکاران و پرسنل کوشا و خدوم شرکت  فولادکاران تبریک گفته، و در سال جدید با تاکید بر، برداشتن گام‌هایی بلندتر در مسیر اهداف عالی انجمن و شکوفایی صنعت سازه های فولادی در مسیر ترقی و پیشرفت تاکید ورزید.


متن کامل پیام به شرح ذیل می باشد:

سال 1400را در حالی آغاز می کنیم. زنجیره فولاد کشور در شرایط کنونی. بیش از هر چیز به پیگیری مجدانه و مستمر مسائل واحدهای تولیدی در ارتباط با تامین مواد اولیه، پایداری تولید، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی در تعامل با سایر بازیگران تولید و تجارت محصولات زنجیره فولاد نیاز دارد.

اینجانب با تمام ظرفیت های مجموعه بزرگ فولادکاران رستمی آمادگی دارد. تا با همکاری همه اعضای محترم انجمن سازه های فولادی ایران در جهت رفع موانع تولید در بخش سازه های فولادی، نقش کلیدی خود را جهت دستیابی به شاخص های قابل قبول ملی ایفا نمایم.


امید است سال 1400 نقطه عطفی در شکوفایی و رفع موانع تولید در تامین مواد اولیه صنعت بزرگ ساخت و تولید سازه های فولادی در ایران عزیزمان باشد. و با تمام توان و با همدلی و همکاری اعضای انجمن تلاش نماییم. و همگی منتظر به بار نشستن تلاش و تکاپوی خود هستیم.


مجددا” عضویت حقوقی در انجمن سازه های فلزی ایران را به همکاران پرتلاش خود در شرکت رالکو تبریک گفته. و امیدوارم سالی که در پیش داریم سالی باشد. همراه با خیر و برکتی فزونی و فرصتی برای کار و تلاش بیشتر و زمانی برای برداشتن گام‌هایی بلندتر در مسیر اهداف عالی شرکت وزین فولادکاران رستمی و همچنین امیدواریم مسیر ترقی و پیشرفت و خدمت را متحدانه طی نماییم.