مهندس امیر رستمی رئیس هیئت مدیره محترم شرکت صنایع آهن و فولادکاران رستمی با نام تجاری رالکو، فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی بازرگانی می باشد.

در سابقه کاری مهندس امیر رستمی می توان به داشتن سال ها تجربه در زمینه مدیریت واحدهای مالی، بازاریابی، تکنیک های فروش و تامین اشاره کرد.

همچنین مسائل مربوط به عقد قراردادهای فروش و خرید و نکات حقوقی آنها، قوانین تجارت، اصول و قوانین واردات نیز از جمله مسئولیت های ایشان در شرکت رالکو می باشد.

مهندس امیر رستمی