شرکت فولادکاران رستمی

معرفی پرسنل شرکت رالکو

مهندس علی رستمی

مهندس علی رستمی

مدیرعامل شرکت رالکو

مهندس امیر رستمی

مهندس امیر رستمی

رئیس هیئت مدیره شرکت رالکو

مهندس وحید باقری

مهندس وحید باقری

مدیر واحد IT شرکت رالکو

مهندس روح الله کیانی

مهندس روح الله کیانی

مدیر شرکت رالکو

3.7/5 (3 نظر)
شرکت فولادکاران رستمی